DORSODURO är ett nätverksbaserat företag inom reklam och information. Från idé till färdigt material med tyngdpunkten på den grafiska lösningen.

 

Dorsoduro inriktar sig på idé och design, men

har också kontakter med skribenter, översättare, fotografer, tryckerier, web-tekniker etc.

 

Dorsoduros styrka är att snabbt få en överblick

av kundens kärnvärden och visualisera dessa, 

så att de fungerar i olika grafiska kanaler.