Uppdragsgivare:

World Animal Protection

Animal News.
Tidning till gåvogivare