Tandhygienistföreningen. 
Illustration till Tandhygienistdagarna

Uppdragsgivare:  Tandhygienistföreningen

Tandhygienist_större.png